Options

FURSADAHA waa dariiqa Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer ay ku siiyaan waxbaridda dhammaan ardayda meel kasta, mar kasta, iyo si kasta oo ay u baahan yihiin. Baahiyahaan waxaa ka mid ah barnaamijyo dabacsan oo ardayda qaar siiya qaab -dhismeed iyo hagid badan si ay u dhammaystaan ​​waxbarashadooda, halka kuwa kalena ay siiyaan fursad ay ardaydu hore ugu sii socdaan si degdeg ah.

Soo deji buug-yaraha OPTIONS gudaha English or Spain.

Dhibcaha Dugsiga Sare/Samaynta Qolka Koorsooyinka Dheeraadka ah

  • Koorsooyinka Isdhaafsiga
  • Fasallada Shimbiraha Hore/Dambe
  • Khibrad Shaqo Guud
  • Khibrad Shaqo Habaysan
  • Adeega Bulshada
  • Daraasad Madaxbanaan
  • PE by Karti
  • Koorsooyinka Online

Ka hubso la -taliyaha dugsigaaga macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mid ka mid ah barnaamijyada!