Chương trình vô gia cư McKinney-Vento

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ giáo dục cho phép học sinh không có nhà hoặc đang trong quá trình chuyển tiếp, đạt được thành công trong học tập. Hỗ trợ có thể bao gồm vận chuyển, dụng cụ học tập, tiếp cận hỗ trợ học tập, và giới thiệu đến các nguồn lực cộng đồng.

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi

 • Julie Conn-Johnson

  Liên lạc với Người vô gia cư tại Quận

 • Thứ Hai-Thứ Sáu

  8am-5pm

 • Trung tâm hành chính Paulus

  1309 Phố Ferry SE

  Salem, OR 97301

 • Điện thoại

  503-391-4060

Biểu mẫu liên hệ với chương trình dành cho người vô gia cư

Giới thiệu về chương trình vô gia cư

Sơ đồ quy trình Thanh thiếu niên Biết Quyền của Bạn

Tập tài liệu về Chương trình McKinney-Vento

ISS-W018 có sẵn trong Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha

Sơ đồ quy trình Thanh thiếu niên Biết Quyền của Bạn

Tài liệu về Nguồn lực Thanh niên - Chương trình McKinney Vento

ISS-W023 - Có sẵn bằng tiếng anh

Sơ đồ quy trình Thanh thiếu niên Biết Quyền của Bạn

Thanh thiếu niên - Biết các quyền của bạn nếu bạn là người vô gia cư!

Quyền của thanh thiếu niên là gì nếu họ thấy mình đang sống trong một nơi trú ẩn, xe hơi, trên đường phố hoặc nơi khác? Đạo luật McKinney-Vento có thể giúp bạn!

Sơ đồ quy trình Thanh thiếu niên Biết Quyền của Bạn

Tình trạng vô gia cư "Nhìn sơ qua"

 • Các chỉ số về khả năng vô gia cư
 • Định nghĩa vô gia cư
 • Định nghĩa về Thanh niên không có người đi kèm
Sơ đồ quy trình Thanh thiếu niên Biết Quyền của Bạn

Đạo luật McKinney-Vento năm 2002

Tóm tắt Đạo luật McKinney-Vento năm 2002 đảm bảo giáo dục cho thanh thiếu niên gặp cảnh vô gia cư.